Zmiana nazwy Stowarzyszenia

Zmiana nazwy Stowarzyszenia

Chcielibyśmy poinformować Państwa, z nieukrywaną radością, iż po wielu tygodniach oczekiwania, Centrum Edukacji Nieformalnej- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Człowieka, główny Partner Projektu „Outdoorowy Zawrót Głowy” zmienia swoją nazwę na:

CENTRUM EDUKACJI NIEFORMALNEJ I OUTDOORU

foto

Centrum Edukacji Nieformalnej  – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Człowieka

Stowarzyszenie zostało powołane do życia na zebraniu założycielskim dnia 13 października 2006 roku. Dnia 7 lutego 2007 roku Stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000273798 uzyskując tym samym osobowość prawną.

Członkami Stowarzyszenia są w większości osoby z doświadczeniem zarówno w edukacji formalnej (szkolnej), jak i nieformalnej (pozaszkolnej) – nauczyciele, pedagodzy, socjologowie, entuzjaści edukacji poprzez zajęcia ruchowe typu „outdoor” i „adventure” – którzy poszukują bardziej efektywnych metod pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy jesteśmy oficjalnie zarejestrowanym Stowarzyszeniem, nasze działania na polu edukacji nieformalnej będą jeszcze bardziej wydajne i efektywne.

Stowarzyszenie stale współpracuje z organizacjami o podobnym profilu działania z całego świata, a będąc członkiem The European Institute of Outdoor Adventure Education and Experiental Learning (EOE), cieszy się pełnym poparciem ze strony tej organizacji dla swoich działań na terenie Polski.