Projekty w Polsce wybrane!

Projekty w Polsce wybrane! Program NGO Polski, „Obywatele dla Demokracji”, to największy program NGO EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W ciągu ostatnich kilku lat, w sumie 37 milionów euro przeznaczono dla polskich organizacji pozarządowych. Dziś wyniki selekcji projektów tematycznych zostały ogłoszone. 157 projekty otrzymało pozytywną odpowiedź na ich wniosek. Łączna kwota przyznanych środków na te […]

Czytaj więcej