Projekty w Polsce wybrane!

Projekty w Polsce wybrane!

Program NGO Polski, „Obywatele dla Demokracji”, to największy program NGO EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W ciągu ostatnich kilku lat, w sumie 37 milionów euro przeznaczono dla polskich organizacji pozarządowych. Dziś wyniki selekcji projektów tematycznych zostały ogłoszone.

157 projekty otrzymało pozytywną odpowiedź na ich wniosek. Łączna kwota przyznanych środków na te projekty to około 9 mln euro. Projekty mieszczą się w kategoriach aktywności obywatelskiej, kontroli publicznej, walki z dyskryminacją, przeciwdziałaniu wykluczeniu oraz dzieci i młodzież. Liczba dwustronnych projektów partnerskich otrzymało dofinansowanie, jak również i pełna lista dostępna jest na stronie fundacji.

„Outdoorowy zawrót głowy”– projekt stworzony przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS wraz z „Centrum Edukacji Nieformalnej – Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Człowieka” z Polski i „Borge Skole Before” and „AfterSchoolActivititesDepartment” z Norwegii.
Projekt jest odpowiedzią na zagrożenie wykluczeniem społecznym młodych ludzi oraz małą ilość oraz małą skuteczność narzędzi do pracy z trudną młodzieżą. Proponuje 3 cykle zajęć dla młodzieży w niekorzystnej sytuacji społeczności miejskich w Szczecinie z wykorzystaniem nieformalnych metod kształcenia, w tym na świeżym powietrzu. To innowacyjne podejście w Polsce, ale od lat wielu skutecznie wykorzystywane w innych krajach (pomaga zaoszczędzić czas i zasoby potrzebne do utrzymywania bardzo skuteczne kompleksowe psychoedukacyjnych warsztatów). Trzy modele pracy z grupami zostaną przetestowane, z wykorzystaniem metod edukacji typu Outdoor. Pracownicy zostaną przeszkoleni do stosowania modeli. Zagraniczni trenerzy będą szkolić polskich pracowników młodzieżowych, aby zapewnić stabilność działania projektu.