Galeria

Warsztaty nad Jeziorem Głębokim

Warsztaty szkoleniowe w Sokolikach

Warsztaty wspinaczkowe

Warsztaty outdoorowe


Warsztaty otwarte w zachodniopomorskim centrum doskonalenia nauczycieli


Warsztaty w parku Żeromskiego


Warsztaty Błonia