OUTDOOROWY ZAWRÓT GŁOWY

Projekt aktywizujący młodzież

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasta Szczecin. 

www.ngofund.org.pl

CO TO JEST OUTDOOR?

Zajęcia na świeżym powietrzu.

Dowiedz się więcej